Bảng kế hoạch tích sản là công cụ AzFin phát triển nhằm hỗ trợ quản lý tài sản cá nhân và đầu tư dài hạn ưu việt. Công cụ giúp khách hàng chủ động tính toán, quản lý, lập mục tiêu tài chính theo lộ trình rõ ràng và hiệu quả.

 

Hãy bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai từ ngay hôm nay!

GIỚI THIỆU

Tích sản cổ phiếu là phương pháp đầu tư giá trị được AzFin nghiên cứu và sáng tạo phù hợp với nhà đầu tư không chuyên. 
AzFin luôn tin rằng: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng cộng đồng”. Do đó, chúng tôi mong rằng Cộng đồng Tích sản cổ phiếu của Az sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư vượt qua mọi sóng gió thị trường để tạo nguồn thu nhập thụ động bền vững, hướng đến Tự do tài chính. 

LIÊN HỆ

@2022 Bản quyền nội dung thuộc về AzTalent